Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Betonowe elementy ograniczenia ruchu: pachołek, półkula, kula oraz słupki graniczne.


Betonowe półkule, kule oraz słupki graniczne