Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Betonowe pierścienie regulacyjne DIN, dekle

Betonowe pierścienie regulacyjne (wyrównawcze)służą do wyrównania wysokości studni betonowej względem zaprojektowanej rzędnej pokrywy włazu. Szeroki zakres pierścieni wyrównawczych pozwala na precyzyjną regulację wysokości włazu.

Upust uliczny Średnica zewnętrzna D
[mm]
Średnica otworu d
[mm]
Grubość pierścienia H
[mm]
865/625 h=60 865 625 60
865/625 h=80 865 625 80
865/625 h=100 865 625 100
 


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.