Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Dyble betonowe KPED 03.10

zastosowanie -  umacnianie skarp, dna rowów, oraz wylotów urządzeń wodnych