Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Elementy odwodnienia liniowego (korytka) przykanaliki betonowe

Oferujemy kompleksową obsługa sektora budowy dróg i autostrad w elementy betonowe. W naszej ofercie znajduję się: przykanalik skośny, przykanalik okrągły, przykanaliki pod kratkę, przykanalik typu mulda, płytka korytkowa 600/900, płytka korytkowa 300/400, płytki zakończeniowe, Elka, Ceówka, standardowe korytka betonowe. Elementy wykonane z betonu klasy od C-25/30 wg normy 1340 : 2004


Elementy wykonane z betonu klasy od C-25/30 wg normy 1340 : 2004