Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Inne wyroby betonowe

Stożek betonowy (odciążnik do studni PVC)

Produkowany w dwóch wymiarach:

Stożek betonowy 360 mm – do studni teleskopowej fi 300
Stożek betonowy 460 mm – do studni teleskopowej fi 400

Stożek betonowy (odciążnik do studni PVC)

Pokrywa odciążająca do studni PVC

Betonowa pokrywa odciążająca do studni PVC z nadbudową fi 600 mm – produkowana jako pokrywa płaska fi zewn. 1050 mm i otwór centralny fi 680 mm lub fi 700 mm.

Pokrywa odciążająca do studni PVC

Włazy betonowe fi 600 mm

Włazy betonowe są alternatywą dla włazów żeliwnych do zastosowania w miejscach mało uczęszczanych. Montuje się je na pokrywie zamiast włazu żeliwnego dzięki czemu stają się mniej atrakcyjne dla kolekcjonerów złomu. Wykonywane są w dwóch wariantach:

  • grzybek typ ciężki waga ok 110 kg
  • grzybek typ lekki waga ok 50 kg
Włazy betonowe fi 600 mm


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.