Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Kręgi przelotowe DIN

WG DIN 4034 C-35/45 KRĘGI BETONOWE C-35/45 wg normy DIN 4034 z uszczelką

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy Państwu betonowe kręgi wibroprasowane według normy DIN 4034 w szerokim zakresie średnic od Ø 1000 do Ø 2000 mm oraz w wysokościach od 250 mm do 1650 mm. Nasze kręgi produkowane są również w wersji z dnem.

WG DIN 4034 C-35/45 KRĘGI BETONOWE C-35/45 wg normy DIN 4034 z uszczelką

Kręgi betonowe denne C-35/45 – proces produkcyjny

Kręgi produkowane przez naszą firmę wytwarzane są z betonu klasy C-35/45 na bazie najwyższej jakości surowców:

  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.

Proces produkcyjny kręgów betonowych prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Kręgi po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

Kręgi betonowe denne C-35/45 – proces produkcyjny

Kręgi betonowe C-35/45 – specyfikacja techniczna

Właściwości kręgów potwierdzone są badaniami typu, które przeprowadza Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”, na podstawie których wystawiamy deklaracje zgodności wyrobów.

Krąg DIN
średnica wewnętrzna/wysokość
Grubość ścianki
[mm]
Waga
[kg]
1000/250 120 250
1000/500 120 490
 1000/750  120  780
 1000/1000  120  960
 1200/250  135  320
 1200/500  135  680
 1200/1000  135 1350
 1500/250  150  460
 1500/500  150  880
 1500/1000  150  1740
 2000/500  170  950
 2000/1000  170  2050
 2000/1500  170  3100

Wykonane wg normy DIN 4034 oraz PN-EN 1917 : 2004
Produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1
Oferujemy do kręgów uszczelki oraz pastę uszczelniającą.


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE