Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Kręgi przelotowe PN

KRĘGI BETONOWE wg normy PN-EN 1917 : 2004
Beton klasy C-35/45

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy Państwu betonowe kręgi wibroprasowane według normy PN-EN 1917 : 2004 w szerokim zakresie średnic od Ø 500 do Ø 2000 mm oraz w wysokościach od 250 mm do 1600 mm. Nasze kręgi produkowane są również w wersji z dnem.

Kręgi betonowe C-35/45 – proces produkcyjny

Kręgi produkowane przez naszą firmę wytwarzane są z betonu klasy C-35/45 na bazie najwyższej jakości surowców:

  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.

Proces produkcyjny kręgów betonowych prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Kręgi po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

Kręgi betonowe C-35/45 – proces produkcyjny

Kręgi betonowe C-35/45 – specyfikacja techniczna

Właściwości kręgów potwierdzone są badaniami typu, które przeprowadza Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”, na podstawie których wystawiamy deklaracje zgodności wyrobów.

Krąg PN
średnica wewnętrzna/wysokość
Średnica zew. d1
[mm]
Grubość ścianki
[mm]
Waga
[kg]
500/500 620 60 100
600/500 720 60 150
600/600 720 60 180
800/300 950 75 170
800/600 950 85 300
900/300 1050 90 180
900/600 1050 90 345
1000/250 1390 95 230
1000/500 1390 95 450
1000/1000 1390 95 750
1200/250 1410 105 290
1200/500 1410 105 500
1200/1000 1410 105 1000
1400/300 1640 120 420
1400/600 1640 120 900
1400/1000 1640 120 1900
1400/1550 1640 120 2100
1500/250 1760 130 400
1500/500 1760 130 760
1500/1000 1760 130 1560
1500/1500 1760 130 2340
1600/600 1880 135 1000
1600/1600 1880 135 2650
2000/500 2280 140 1300
2000/1000 2280 140 3500
2000/1500 2280 140 3500

Wykonane wg normy PN-EN 1917 : 2004
Produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.