Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Ogrodzenia betonowe panelowe

Prefabrykowane ogrodzenia betonowe wykonywane są w kilku wzorach.
Istnieje możliwość zakupu dowolnego zestawienia płyt (np. ogrodzenie z pełnych płyt).

Długości słupków:

  • dla ogrodzenia o wysokości 150 cm
  • słupek 220 cm, – dla ogrodzenia o wysokości 200 cm
  • słupek 270 cm.

Wymiary płyty: 200x50x5
Ogrodzenia wykonywane są z betonu w klasie C 20/25 zagęszczonego na stole wibracyjnym.
PN-EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu.


Prefabrykaty z betonu.