Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Płytka EKO

  • Wymiary: 60cm x 40cm, grubość 8 i 10cm
  • Dostępne kolory: szary.
  • Wykonanie: beton klasy C-40/50, wibroprasowany element zbrojony włóknem polipropylenowym
  •  Zastosowanie: place parkingowe, podjazdy, zabezpieczania skarp, brzegów cieków i zbiorników wodnych.
  • PN-EN 1339 : 2005


Zastosowanie: place parkingowe, podjazdy, zabezpieczania skarp, brzegów cieków i zbiorników wodnych.