Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Pokrywy betonowe odciążające

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy Państwu betonowe pokrywy wibroprasowane odciążające w szerokim zakresie średnic od Ø 1600 (na kręgi Ø 1000) do Ø 2300 mm (na kręgi do Ø 1200/1400/1500) .

Pokrywy betonowe odciążające – proces produkcyjny

Pokrywy produkowane przez naszą firmę wytwarzane są z betonu klasy C-35/45 na bazie najwyższej jakości surowców:
  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.
Proces produkcyjny pokryw betonowych odciążających prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Pokrywy po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.
 

Pokrywy betonowe odciążające – Produkowane średnice:

Ø 1600 (na kręgi Ø 1000)
Ø 1800 (na kręgi Ø 1200)
Ø 2300 (na kręgi Ø 1500)

ponadto produkujemy pierścienie odciążające do studni PVC Ø 1050 otwór 680 mm


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE