Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Pokrywy betonowe zwykłe

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy Państwu betonowe pokrywy wibroprasowane zwykłe w szerokim zakresie średnic od Ø 850 do Ø 2300 mm. Produkujemy również pokrywy betonowe wg. normy DIN.

Betonowe pokrywy zwykłe – proces produkcyjny

Pokrywy produkowane przez naszą firmę wytwarzane są z betonu klasy C-35/45 na bazie najwyższej jakości surowców:

  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.

Proces produkcyjny pokryw betonowych prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Kręgi po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

Betonowe pokrywy zwykłe – proces produkcyjny

Pokrywy betonowe zwykłe – specyfikacja techniczna

Właściwości pokryw potwierdzone są badaniami typu, które przeprowadza Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET”, na podstawie których wystawiamy deklaracje zgodności wyrobów.

Pokrywa
śred. zew./śred wew. otworu
Średnica zew.
[mm]
Waga
[kg]
Grubość pokrywy
[mm]
PP 950/600 do kręgu fi 800 950 150 100
PP 1050/600 do kręgu fi 900 1050 180 100
PP 1200/600 do kręgu fi 1000 1200 250 100
PP 1400/600 do kręgu fi 1200 1400 330 120
PP 1600/600 do kręgu fi 1400 1600 650 150
PP 1800/600 do kręgu fi 1500, 1600 1800 850 150
PP 2300/600 do kręgu fi 2000 2300 1350 150

Produkowane z betonu C-35/45 wg PN-EN 206/1


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.