Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Projekty Unijne

 

RPMA.01.02.00-14-8011/17

Projekt pomógł w nawiązaniu współpracy z jednostką naukowa w celu opracowania metodologii wytwarzania nowoczesnych elementów prefabrykowanych, oraz wprowadzeniu ulepszeń do aktualnie produkowanych wyrobów. Podczas realizacji projektu pozyskaliśmy nową wiedzę, która pozwoli planować rozwój firmy w oparciu o innowacyjne produkty, a także uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez praktyczne zastosowanie istniejącej już wiedzy w obszarze produkcji elementów sprężonych.

 

Wartość projektu: 263 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 198 716,00 PLN

Procent dofinansowania: 75,50%