Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Przepust betonowy

Drogowy przepust betonowy

Przepust to budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego. Przepust pod zjazdem z drogi publicznej stanowi element tego zjazdu. Przepust pod drogą publiczną przeznaczony jest do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus (nasyp) drogi.

Produkowany o średnicach od 200mm do 1000mm.

Przepust składa się z następujących elementów betonowych, które znajdziecie Państwo w ofercie naszej firmy :


Przepust to budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego