Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Przykanalik fi 500

Przykanalik betonowy ø 500 – wariant I

WARIANT I:

  • Krąg 500/1250 z dnem
  • Pokrywa odciążająca ø 500
  • Pokrywa redukcyjna ø 810 otwór ø 500
  • Wpust uliczny BK67
Przykanalik betonowy ø 500 – wariant I

Przykanalik betonowy ø 500 – wariant II

WARIANT II:

  • Krąg 500/1500 z dnem
  • Pokrywa odciążająca ø 500
  • Pokrywa redukcyjna ø 810 otwór ø 500
  • Wpust uliczny BK67
Przykanalik betonowy ø 500 – wariant II

Pierścienie regulacyjne pod wpust uliczny BK67

Upust uliczny Średnica zewnętrzna D
[mm]
Średnica otworu d
[mm]
Grubość pierścienia H
[mm]
750/500 h=60 750 500 60
750/500 h=90 750 500 90
750/500 h=120 750 500 120
 
 
Pierścienie regulacyjne pod wpust uliczny BK67


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.