Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Rury przepustowe

Przepust to budowla stanowiąca element korpusu drogowego lub nasypu budowlanego o zamkniętym kształcie przekroju poprzecznego konstrukcji. Przepust pod zjazdem z drogi publicznej stanowi element tego zjazdu. Przepust pod drogą publiczną o świetle mniejszym niż 150 cm stanowi element tej drogi, a o świetle większym lub równym 150 cm stanowi samodzielny obiekt inżynierski. Przepust przeznaczony jest do przeprowadzenia cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus (nasyp) drogi.

Przepustowe rury betonowe ze stopką

Wykonane wg normy PN-EN 1916 : 2005
Metodą wibroprasowania z betonu C- 35/45

 
 
Stopka / średnica / wysokość średnica
zew.[mm]
waga
[kg]
szerokość stopki
[mm]
200/1000 265 60 160
300/1000 375 130 240
400/1000 490 190 320
500/1000 620 300 420
600/1000 750 370 460
600/1000 żelbet 750 380 460
800/1000 żelbet 990 620 650
1000/1000 żelbet 1240 1100 670


Rury przepustowe wykonane wg normy PN-EN 1916 : 2005 metodą wibroprasowania z betonu C- 35/45