Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Stropy TERIVA

PN-EN 15037-1:2008

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz indywidualnym potrzebom naszych klientów oferujemy Państwu betonowe stropy Teriva. Stropy TERIVA są monolityczno prefabrykowanymi stropami gęsto-żebrowymi, belkowo-pustakowymi. Składają się z kratownicowych belek stropowych oraz pustaków betonowych. Przeznaczone są zarówno dla budownictwa mieszkaniowego jak i budownictwa użyteczności publicznej.

Proces produkcyjny elementów betonowych stropów Teriva: belek oraz bloczków prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Elementy po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

Strop TERIVA 4,0/1 (I); 6,0 (II); 8,0 (III)

 • PN-EN 15037-1:2008
 • Belka C-25/30 Beton C-25/30.
 • Kratownica stalowa zgrzewana.
 • Minimalne podparcie na murze – min.8 cm

Wymiary belek Teriva (długość belki w mb):

 • 2,0; 2,2; 2,4; 2,6; 2,8;
 • 3,0; 3,2; 3,4; 3,6; 3,8;
 • 4,0; 4,2; 4,4; 4,5; 4,6; 4,8;
 • 5,0; 5,2; 5,4; 5,6; 5,8;
 • 6,0; 6,2; 6,4; 6,6; 6,8;
 • 7,0; 7,2; 7,4; 7,6; 7,8

Pustak TERIVA

 • Beton lekki BL 2,5 wg PN-B-19504 : 2004.
 • Min. wytrzymałość – 2 kN
 • Zużycie materiałów dla TERIVA 4,0/1
 • Belki – 1,67 mb/m, pustaki 6,7 szt./m
 • Masa 1m2 stropu – 268 kg


Stropy Teriva składają się z kratownicowych belek stropowych oraz pustaków betonowych