Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Studnia osadnikowa (przepompownia)

Kanalizacja podciśnieniowa. Studzienka zbiorcza do zaworu 90mm, przygotowana do prób pneumatycznych i rozruchu sieci. Standardowa wysokość 2,15 m. Opcjonalnie proponujemy wstawkę betonową o wys. 0,5m.Elementy betonowe produkowane przez naszą firmę wytwarzane są z betonu klasy C-35/45 na bazie najwyższej jakości surowców:
  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.

Proces produkcyjny elementów betonowych prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Elementy betonowe po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.


Wyrób posiada Deklarację właściwości użytkowych uprawniającą do oznaczania wyrobu znakiem CE.