Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Studnie telekomunikacyjne

Studnie te wykorzystywane są w telekomunikacji, energetyce. Występują jako wyrób jedno lub wieloelementowy. Wykonane są z betonu klasy C-20/25. W naszej ofercie posiadamy studnie typu: SK-1, SK-2, SK-6, SKR-1, SKR-2.

Studnia telekomunikacyjna SK-1

Elementy studni SK-1:

  • Dół studni z otworami, waga 120 kg
  • Góra studni, waga 93kg
  • Pokrywa studni bez wywietrznika lub z wywietrznikiem, waga 30kg
Studnia telekomunikacyjna SK-1

Studnia telekomunikacyjna SK-2

Elementy studni SK-2:

  • Dół studni SK-2, waga 400 kg
  • Góra studni SK-2, waga 400 kg
  • Rama studni, waga 90 kg
  • Pokrywa studni z wywietrznikiem lub bez wywietrznika (dwie sztuki), waga jednej pokrywy 30 kg
Studnia telekomunikacyjna SK-2

Studnia telekomunikacyjna SK-6

Elementy studni SK-6:

  • Dół studni, waga 1150 kg
  • Góra studni, waga 1150 kg
  • Pokrywa studni, waga 93 kg
  • Rama studni, waga 120 kg
Studnia telekomunikacyjna SK-6

Studnia telekomunikacyjna SKR-1

Studnia SKR-1 Studnia SKR-1 Występuje jako jeden element, waga 550 kg

Studnia telekomunikacyjna SKR-1

Studnia telekomunikacyjna SKR-2

Elementy studni SKR-2:

  • Dół studni, waga 900 kg
  • Góra studni, waga 850 kg
Studnia telekomunikacyjna SKR-2


Studnie telekomunikacyjne i kablowe. Występują jako wyrób jedno lub wieloelementowy.