Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Sztuczna nora dla lisa HIT SEZONU!

W 2014 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPEC-BET rozpoczęło produkcję nowego produktu jakim jest „sztuczna nora” przeznaczona do zasiedlania przez lisy w celu planowania i kontroli nadmiernej liczebności tego stworzenia.

Komora wykonana jest z elementów prefabrykowanych z jednym dolotem z rur betonowych, który to zabezpiecza legowisko przed wystąpieniem przeciągów. W komorze przed rurą jest zastosowany klin przedsionkowy rozdzielający dojście do nory. Zastosowany odstęp między murem zewnętrznym a klinem wynosi 16 cm, dzięki czemu lis podczas ucieczki przed psem nie obiega klina przedsionkowego dookoła lecz wbiega bezpośrednio do rury betonowej. Aby lis chętnie zasiedlał ten typ nory w komorze wykonano legowisko drewniane.

Podczas instalowania sztucznej nory marki SPEC-BET w terenie należy pamiętać, aby komora była najwyższym punktem w celu uniemożliwienia dostawania się wody do legowiska. Głębokość usytuowania nory jest dowolna, jedynie należy pamiętać czy nie będą prowadzone nad nią żadne prace ziemne, jak np. oranie gruntu. Dzięki zastosowaniu wieka betonowego można komorę dowolnie zasypywać ziemią, pamiętając, że minimalna wysokość przykrycia ziemią to 50 cm nad sufitem. Długość rur do komory lęgowej powinna wynosić od 12 do 20 metrów.

 

Sztuczne nory należy budować w polu. W lesie nie są chętnie zasiedlane. Idealnym miejscem na budowę sztucznej nory marki SPEC-BET są rowy, cieki oraz skarpy od strony nasłonecznionej. Przy budowie należy unikać stron nawietrznych. Najczęstszą przyczyną nie zasiedlania nor są przeciągi, co dzieje się głównie przy norach z dwoma dojściami.


Sztuczna nora dla lisa marki SPEC-BET jest opracowana we współpracy z najlepszymi myśliwymi w kraju!