Grupa Betoniarnia Paszkowscy | ZMB: +48 360 28 48 | Spec-Bet: +48 360 31 31

Wylot drenu wg KPED 01.20

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku budowniczego a w szczególności sektora budowy dróg i autostrad oferujemy Państwu doskonałe betonowe wyloty drenu. Produkt wykonywany jest zgodnie z normami KPED [Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych] karta: 01.20.

Wylot drenu stosowany jest do odprowadzenia wody z pasa drogowego po skarpie

Wylot drenu wg KPED 01.20 produkowany przez naszą firmę wytwarzany jest z betonu na bazie najwyższej jakości surowców:

  • cementu portlandzkiego z cementowni (Dyckerhoff Nowiny, Lafarge Małogoszcz, Grupa Ożarów),
  • kruszywa z kopalni (ZPW Trzuskawica, KKSM Jaźwica, Nordkalk ),
  • piachu o odpowiedniej granulacji.

Proces produkcyjny elementów betonowych prowadzony jest przez wykwalifikowanych pracowników przy użyciu precyzyjnych niemieckich maszyn prefabrykacyjnych pod ścisłym nadzorem kontrolera jakości prowadzącego nadzór w oparciu o wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji. Elementy po zakończonym procesie formowania składowane są na placu magazynowym, gdzie przechodzą fazę dojrzewania naturalnego, podczas którego poddawane są właściwym zabiegom pielęgnacyjnym do uzyskania wymaganych parametrów technicznych.

 

 

 

Główne cechy produktu

Masa elementu: ok 190 kg
Beton klasy B 250
Stal zbrojeniowa

Wylot drenu stosowany jest do odprowadzenia wody z pasa drogowego po skarpie


Odwodnienie pasa drogowego